• Biblioteka
    CKiB
    Kultura Regionu

cudzysłów otwórz Jô bëm leno chcôł, żebë twoji mowë, Co ja Pón Bóg dôł, Nie przëkrëłë grobë. Cudzysłów zamknij

Jan Karnowski

WITAMY

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach jest instytucją kultury Gminy Brusy, utworzoną na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 r.


Strukturę organizacyjną Centrum tworzą następujące jednostki:

Oznaczenie CKiB

Centrum Kultury i Biblioteki

im. Jana Karnowskiego z siedzibą główną w budynku przy ulicy Dworcowej 18, Brusy.

Oznaczenie filii bibliotecznej

Filia biblioteczna w Leśnie

ul. Królowej Marii Ludwiki 5, Leśno.

Oznaczenie filii bibliotecznej

Filia biblioteczna w Małych Chełmach

Małe Chełmy 2

Oznaczenie filii bibliotecznej

Filia biblioteczna w Męcikale

ul. Bruska 3, Męcikał

Oznaczenie kulturalnego miejsca zajęć bibliotecznych

Chata Kaszubska w Brusach-Jagliach

Brusy-Jaglie

CKiB BRUSY

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do korzystania z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.

Nasze Centrum jest miejscem sprzyjającym rozwojowi czytelnictwa i ruchu amatorskiego. Główne kierunki rozwoju Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, to: poprawa jakości i poszerzenie oferty korzystania z usług placówki, aby zaspokoić potrzeby wszystkich grup użytkowników. Ideą naszego Centrum jest stworzenie przyjaznego miejsca, które odwiedza się z przyjemnością, po to, by spotkać się z przyjaciółmi, by miło spędzić czy uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym. Chcemy uświadomić użytkownikom, że działalność współczesnego Centrum wykracza poza tradycyjne formy spędzania wolnego czasu. Kreujemy ofertę kulturalną dla różnych grup użytkowników: dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych.

Zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych rozwijane są głównie poprzez bezpośrednią pracę w bibliotece, zespołach, kołach i sekcjach. Można rozwijać swoje zainteresowania w bardzo prężnie działających sekcjach zainteresowań: plastycznej, muzycznej, tanecznej, rytmicznej i czytelniczej. Poza tym organizowane są różnego rodzaju warsztaty i kursy m.in. kurs tańca towarzyskiego dla młodzieży.
Odrębnym celem działania jest promowanie Brus - miejscowości o niezwykle ciekawej historii w punktach informacji turystycznej w Męcikale i w Chacie Kaszubskiej w Brusach-Jagliach.
Zapraszamy do korzystania z naszych czytelni, gdzie oprócz wyboru prasy i literatury fachowej można skorzystać z Internetu, zarówno na komputerze stacjonarnym, jak również przynosząc ze sobą laptop. Łącznie posiadamy 33 stanowiska komputerowe dla użytkowników.

AKTUALNOŚCI