LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB


Witamy w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach!"Jô bëm leno chcôł, żebë twoji mowë,
Co ja Pón Bóg dôł,
Nie przëkrëłë grobë."

Jan Karnowski
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach jest instytucją kultury Gminy Brusy, utworzoną na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 r.

Strukturę organizacyjną Centrum tworzą następujące jednostki:
• Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego z siedzibą główną w budynku przy ulicy Dworcowej 18.
• Filia biblioteczna w Leśnie, ul. Królowej Marii Ludwiki 5,
• Filia biblioteczna w Małych Chełmach 2,
• Filia biblioteczna w Męcikale, ul. Bruska 3,
• Chata Kaszubska w Brusach-Jagliach.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do korzystania z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Nasze Centrum jest miejscem sprzyjającym rozwojowi czytelnictwa i ruchu amatorskiego. Główne kierunki rozwoju Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, to: poprawa jakości i poszerzenie oferty korzystania z usług placówki, aby zaspokoić potrzeby wszystkich grup użytkowników. Ideą naszego Centrum jest stworzenie przyjaznego miejsca, które odwiedza się z przyjemnością, po to, by spotkać się z przyjaciółmi, by miło spędzić czy uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym. Chcemy uświadomić użytkownikom, że działalność współczesnego Centrum wykracza poza tradycyjne formy spędzania wolnego czasu. Kreujemy ofertę kulturalną dla różnych grup użytkowników: dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych.
Zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych rozwijane są głównie poprzez bezpośrednią pracę w bibliotece, zespołach, kołach i sekcjach. Można rozwijać swoje zainteresowania w bardzo prężnie działających sekcjach zainteresowań: plastycznej, muzycznej, tanecznej, rytmicznej i czytelniczej. Poza tym organizowane są różnego rodzaju warsztaty i kursy m.in. kurs tańca towarzyskiego dla młodzieży.
Odrębnym celem działania jest promowanie Brus - miejscowości o niezwykle ciekawej historii w punktach informacji turystycznej w Męcikale i w Chacie Kaszubskiej w Brusach-Jagliach.
Zapraszamy do korzystania z naszych czytelni, gdzie oprócz wyboru prasy i literatury fachowej można skorzystać z Internetu, zarówno na komputerze stacjonarnym, jak również przynosząc ze sobą laptop. Łącznie posiadamy 33 stanowiska komputerowe dla użytkowników.

Centrum jest placówką uniwersalną. Gromadzimy i udostępniamy materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników; książki naukowe, popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci, dokumenty życia społecznego, zbiory specjalne, w tym książkę "mówioną", programy multimedialne i bazy danych.
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach pracuje w systemie informatycznej obsługi biblioteki SOWA.
W 1995 roku podjęto prace nad tworzeniem katalogu elektronicznego biblioteki. Biblioteka w Brusach jest pierwszą zautomatyzowaną placówką biblioteczną. W chwili obecnej w komputerowej bazie danych jest ponad 24 tysiące woluminów rejestrowanych na bieżąco. Użytkownicy biblioteki mają możliwość przeglądania katalogu elektronicznego w każdej placówce. Od 2011 rozpoczęliśmy gromadzenie „książki mówionej”. Książki te zaczynamy gromadzić z myślą o osobach niewidomych i słabo widzących.


Posiadamy kolekcję (oryginały lub kserokopie) publikacji historycznych czasopisma Gryf i Zaborów. Gromadzimy dokumenty życia społecznego miasta i gminy Brusy (wycinki prasowe). Oferujemy ok. 20 tytułów czasopism: prasa codzienna, tygodniki, czasopisma popularnonaukowe. Część tytułów gromadzimy w postaci roczników. Są to periodyki ukazujące się w Brusach w latach 80 – tych i 90 – tych: "Zabory", "Nowe Zabory". Ponadto oferujemy kserokopie roczników czasopisma "Zabory" wydawanych w latach 1935-1939.


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w koncertach, konkursach, spotkaniach autorskich, prelekcjach, wystawach i wieczorach poetyckich organizowanych przez naszą placówkę.

Z pozdrowieniami

Anna Orlikowska
Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

 

 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011