LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

DOTACJE
Projekty

 

 

 

Fundacja Orange dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach.

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach wraz z Filiami w Leśnie, Małych Chełmach i Męcikale w ramach Programu Rozwoju Bibliotek otrzymały dotację do złożonego wniosku w programie Akademia Orange dla bibliotek w wysokości: 6 615.71 zł.
            Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, tak by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacji kulturalnej i edukacyjnej.

Fundacja Orange, realizuje działania o charakterze społecznym, edukacyjnym i charytatywnym. Działalność Akademii Orange skierowana jest na nowoczesne formy edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie nowatorskich działań organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i instytucji kultury. Dodatkowym celem Programu jest pokazanie, że Internet i nowoczesne technologie mogą i powinny być narzędziem edukacji, dzięki którym można odkrywać otaczający nas świat.

Zgłoszone we wniosku konkursowym  propozycje działalności kulturalnej i edukacyjnej w naszych bibliotekach zostały zaakceptowane przez Fundację do realizacji. Ze względu na duże zainteresowanie kursem komputerowym dla seniorów w ramach otrzymanej dotacji planujemy zorganizować dalsze szkolenia dla osób starszych z naszej gminy w bibliotece w Brusach i filii bibliotecznej w Męcikale.

Bardzo cieszymy się, że doceniono naszą pracę na rzecz mieszkańców Gminy Brusy.

 

,,Podaj dalej'' dla Miejkiej Biblioteki Publicznej w Brusach.

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach otrzymała dotacje w ramach konkursu ,,Mikrogranty - Podaj dalej''.

 Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach bierze udział w Programie Rozwuju Bibliotek jako Biblioteka Wiodąca. W ramach  otrzymanego dofinansowania lokalna placówka zorganizuje spotkania integracyjne z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich: Biblioteką Gminną

w Trzebielinie, Gminną Biblioteką Publiczną w Polnicy i Biblioteką w Czersku. Pierwsze z czterech zaplanowanych spotkańodbędzie się juz w maju w Czersku. Celem spotkania będzie wzajemne zapoznanie się przedstawicieli poszczególnych bibliotek, przedstawienie propozycji dotyczących wizji bibliotek, jako centrum wspierania inicjatyw lokalnych oraz miejsce komunikacji i współpracy. Ponadto planujemy omówic zmiany jakie zaszły w bibliotekach po wejściu do Programu Rozwoju Bibliotek.

Wysokość dofinansowania w ramach grantu ,,Podaj dalej'' wynosi 1.000 zł.

 

W 2010 roku otrzymaliśmy cenne publikacje od:

•    p. Ewy Trzebiatowskiej-Gryglewskiej – „Herbarz polski” w 10 tomach, Encyklopedię zdrowia i inne książki – razem 16 wol. za kwotę - 270,00 zł

•    7 wol. książek z profilaktyki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za kwotę - 197,50 zł

•    z Urzędu Miejskiego w Brusach 87,00 zł i Starostwa Powiatowego z Chojnic – 60,00 zł

 

 

Udział w programach i dotacjach.

W 2010 r. Biblioteka pozyskała środki na prowadzenie zajęć z:

•    Funduszu sołeckiego w Małych Chełmach na prowadzenie ferii zimowych na filii w kwocie 1.000,00 zł

•    Fundacji Orange na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych i abonamentowych - pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej i trzech filiach, oraz pokrycie kosztów sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu w kwocie 2.447,97 zł

•    Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przeprowadzenie spektaklu Wybierz numer 112 dla 5- i 6-latków z terenu miasta i gminy Brusy oraz na zakup książek dotyczących przemocy w rodzinie w kwocie 1.000,00

•    Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w konkursie grantowym „Aktywna Biblioteka” na zadanie „Komputer polubił seniora” w kwocie 5.000 zł

•    Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Regionalnym Programie Grantowym „Równać Szanse” na zadanie „Młodzież po kaszubsku” w kwocie 7.000 zł

•    Program Rozwoju Bibliotek – udział w szkoleniach oraz sprzęt i oprogramowanie – łączna kwota ok. 70.000 zł

•    Biblioteka + - udział w szkoleniach

•    Promocja Czytelnictwa. Priorytet II: Zakup nowości czytelniczych dla bibliotek dofinansowanie – 2876.28 zł

 

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011