LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

 21-02-2011  „Młodzież po kaszubsku” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach

Od stycznia w bibliotece w Brusach i filii bibliotecznej w Leśnie rozpoczęły się spotkania w ramach projektu „Młodzież po kaszubsku” dofinansowanego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w regionalnym programie grantowym „Równać Szanse 2010”. 

Celem projektu jest nabycie umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego oraz zapoznanie się młodzieży w wieku 13-19 lat z Leśna i Brus z zapomnianą tradycją kulinarną
i kulturową Kaszub kultywowaną w języku kaszubskim. Na spotkanie organizacyjne zgłosiło się 36 młodych ludzi, w Leśnie 16 i w Brusach 20. Jest to młodzież z Gimnazjum w Brusach
i Lubni oraz z Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach.

W projekcie zakończono już warsztaty z komunikacji społecznej. Teraz młodzież będzie uczestniczyć w warsztatach z tradycji kultury. Ponadto planowane są warsztaty umiejętności pracy w grupie, dziennikarstwa, kulinarne, spotkania kulturoznawcze i integracyjne z osobami starszymi, imprezy okolicznościowe integrujące środowiska Leśna i Brus.

W ramach projektu młodzież pokaże efekty swojej pracy twórczej poprzez wystawę zdjęć
z warsztatów, prac malarskich, rzeźbiarskich itp. w bibliotekach i świetlicy wiejskiej w Leśnie. Projekt przyczyni sie do pielęgnowania tradycji, obyczajów i obrzędów Kaszub oraz zintegruje środowisko młodzieży.

Dotacja zostanie wykorzystana na zorganizowanie imprez i wystaw, artykułów do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych, rzeźbiarskich i malarskich, płyt DVD i nośników pamięci do udokumentowania dorobku warsztatów. Ponadto z dotacji zakupiono kamerę niezbędną do zajęć z autoprezentacji.
Przypominamy, iż misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Główne efekty programu to przede wszystkim:
• aktywizacja środowiska lokalnego, integracja wokół działań na rzecz młodzieży;
• podniesienie wiedzy uczestników projektów o lokalnych zasobach organizacyjnych
i społecznych;
• poprzez umiejętność określania swoich mocnych i słabych stron podniesienie skuteczności wyboru właściwej ścieżki zawodowej;
Mamy nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do aktywizacji młodych ludzi do działań na rzecz rówieśników i własnej społeczności, a dzięki spotkaniom i zajęciom warsztatowym w bibliotekach młodzież z Brus i Leśna zintegruje się oraz wspólnie będzie popularyzować zapomnianą tradycję kulinarną i kulturową Kaszub kultywowaną na terenie naszej „małej ojczyzny” – gminy Brusy.

 

 

 

 

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011