LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

W dniach od 26 do 28 czerwca br. pracownicy Centrum Kultury i Biblioteki brali udział w warsztacie dotyczącym wypracowania modelu wielokulturowej biblioteki w Gdańsku. Na początku spotkania moderatorzy przeprowadzili prezentację projektu, jego uzasadnienie, założenia i wartości, cele oraz przebieg. Wśród licznych przedstawicieli z Polski w warsztacie uczestniczyli również bibliotekarze norwescy.

W pierwszym dniu bibliotekarze norwescy zaprezentowali działania swoich bibliotek w Norwegii oraz odbyła się prezentacja ram modelu wielokulturowej biblioteki. Kolejne dni owocowały pracą w grupach, gdzie szukano odpowiedzi na pytanie: poprzez jakie działania placówek bibliotecznych można osiągnąć cele wielokulturowej biblioteki? Omawiano typy usług świadczonych przez biblioteki oraz dyskutowano nad działaniem wielokulturowej biblioteki.

 

Warsztat jest nowym przedsięwzięciem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie pn. „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Projekt zakłada ideę biblioteki jako miejsca, w którym spotykają się i włączają w działania przedstawiciele różnych narodowości, grup etnicznych i etnograficznych, osób posługujących się różnym językiem lub gwarą, ludzi różnych wyznań, imigrantów czy uchodźców.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z bibliotekami norweskimi i ma charakter pilotażowy. Łącznie w projekcie wzięły udział 3 biblioteki wojewódzkie, 10 powiatowych oraz 36 gminnych.

 

Doświadczenie pracowników z naszej placówki zostanie wykorzystane jako biblioteki silnie zaangażowanej w pracę z lokalnymi mniejszościami kulturowymi. W warsztacie uczestniczyli:

 

MODERATORKI WARSZTATU:

Dominika Cieślikowska oraz Maja Branka

PRZEDSTAWICIELE FUNDACJI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO:

Bogna Włodarczyk, Joanna Wcisło oraz Jacek Królikowski

PRZEDSTAWICIELKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

Katarzyna Sekutowicz – Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska – Fundacja Edukacji Międzykulturowej

Lena Rogowska – Stowarzyszenie Praktyków Kultury

Olga Hilik – Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

PRZEDSTAWICIELKI MNIEJSZOŚCI:

Krystyna Markowska – Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

Danuta Miszczyk – przedstawicielka mniejszości kaszubskiej, przy bibliotece w Brusach prowadzi Teatr Obrzędu Ludowego „Zaboracy”

Jarosława Chrunik – przedstawicielka mniejszości ukraińskiej współpracująca z WBP w Olsztynie, prowadzi audycję radiową w języku ukraińskim w Radio Olsztyn

Tatiana Glazko – pół-Litwinka, wolontariuszka Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, pracuje z uchodźcami

BIBLIOTEKARKI POLSKIE:

Krystyna Redmann-Józefczyk – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Olga Kalińska – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Renata Pietrulewicz – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Magdalena Miller – Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach

Anna Orlikowska – Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

BIBLIOTEKARZE NORWESCY:

Urszula Lach – Biblioteka Wielojęzyczna w Oslo

Oddbjørn Hansen – Biblioteka Wielojęzyczna w Oslo

Kristin Luke Byatt – Biblioteka Wielojęzyczna w Oslo

Elin Golten – Biblioteka Okręgowa w Hordaland

Silje Grøtan Torp – Biblioteka Okręgowa w Oppland

Camilla Søbye – Biblioteka Okręgowa w Buskerud

Karen Marie Loge – Gminna Biblioteka Publiczna w Bergen

 

W najbliższym czasie moderatorki spotkania zbiorą refleksje z przeprowadzonego warsztatu we wstępną wersję modelu wielokulturowej biblioteki i zaproponują ramy programu szkoleniowego dla bibliotekarzy. Uczestnicy projektu będą na bieżąco informowani o kolejnych etapach prac nad modelem, aby mogli śledzić efekty swojej pracy.

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011