LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

  28-01-2011  Bibliotekarze z Brus po szkoleniach specjalistycznych

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Program ma za zadanie przekształcenie bibliotek gminnych i wiejskich w centra lokalne upowszechniające nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne dzięki wyposażeniu bibliotek w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz szkolenia dla bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji.


Pierwsza część szkoleń podstawowych trwała od grudnia 2009 r. do maja 2010 r. były to warsztaty na temat planowania pracy placówki, otwarcia jej na nowe możliwości pracy w środowisku lokalnym i składały się z pięciu dwudniowych sesji, łącznie 10 dni szkoleniowych. W szkoleniach brali udział bibliotekarze oraz przedstawiciele Urzędu Gminy i przedstawiciel lokalnej społeczności, a także dyrektorzy bibliotek partnerskich z Polnicy, Trzebielina i Czerska. Szkolenia zakończyły się stworzeniem Planu Rozwoju Biblioteki na kolejne lata.

Druga część szkoleń przeznaczona była tylko dla pracowników bibliotek i były to szkolenia informatyczne z obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz znajomości nowych technologii informatycznych potrzebnych w swojej działalności zawodowej.

Trzeci typ szkoleń to szkolenia specjalistyczne przygotowujące biblioteki do nowych usług. Mają one pomóc bibliotekom wyspecjalizować się w działaniach, które są najbardziej potrzebne ich społeczności lokalnej. W naszym przypadku są to takie obszary jak:
Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych
Miejsce dla młodych,
Multimedia i nowoczesna komunikacja

W dniach 10 – 12 stycznia 2011 r. bibliotekarze z MBP w Brusach uczestniczyli w szkoleniu specjalistycznym nt. Multimedia i nowoczesna komunikacja. Szkolenie odbywało się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku. Warsztaty prowadziła trenerka Stanisława Retmaniak a dotyczyły obróbki zdjęć, tworzenia prezentacji, stron internetowych, bloogów, gier edukacyjnych i wykorzystania ich do zajęć w bibliotece.


Ponadto w dniach 8 – 10 grudnia 2010 r. grupa bibliotekarzy z bruskiej biblioteki w ramach PRB uczestniczyła w szkoleniach specjalistycznych pt. Miejsce dla młodych.
Trzydniowe szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się w Słupsku. W ramach szkolenia bibliotekarze zapoznali się z różnymi metodami pracy z czytelnikiem, jak zaspokajać jego potrzeby i co zrobić, żeby współpraca z nim była korzystna dla obu stron. Wszystko po to, aby stosować nowe metody pracy z użytkownikami biblioteki.

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011