LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

W poniedziałek 27 maja o godz. 19.00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego odbył się wernisaż wystawy: Pasierbowa Europa Ducha, poświęconej osobie księdza Janusza Stanisława Pasierbahistoryka sztuki, poety i m.in. członka Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki oraz Europejskiego Centrum Kultury. Organizatorami imprezy jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Brusach oraz Centrum Kultury i Biblioteki.

Wernisażowi towarzyszyło spotkanie z wybitnymi osobistościami kościoła i kultury, poświęcone wspomnieniom o księdzu Pasierbie. O życiu księdza, wspólnych spotkaniach z  ks. Pasierbem wspominał ksiądz prałat Zdzisław Wirwicki. Pani Felicja Baska Borzyszkowska wprowadziła uczestników w „Pasierbowy świat”. We wspomnieniach  „Z myślą o małej ojczyźnie” nawiązywała do życia i twórczości księdza, do tego jaki był dla innych. Spotkanie było dla zebranych ucztą wspomnień i opisu niezwykłej sylwetki księdza.

Wystawa będzie czynna do 7 czerwca 2013.
Wstęp wolny.

Ksiądz prof. Janusz St. Pasierb urodził się 7 stycznia 1929 r. w Lubawie na Pomorzu w rodzinie nauczycielskiej. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Tam otrzymał święcenia kapłańskie w 1952 r. następnie studiował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz na Uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim. Był doktorem habilitowanym historii sztuki oraz doktorem teologii i archeologii, profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych Akademii Teologii Katolickiej, profesorem w Wyższym seminarium Duchownym w Pelplinie, prałatem honorowym Jego Świątobliwości.

Ksiądz Janusz St. Pasierb należał do wielu międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych. Był m.in. członkiem Papieskiej Komisji Ochrony Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła, członkiem, korespondentem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, członkiem rzeczywistym Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (ASAE), Europejskiego Centrum Kultury (CEC), Pen-Clubu, Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Sztuki, członkiem Rady Kultury przy Prezydencie Lechu Wałęsie. Ponadto był członkiem honorowym Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, członkiem: Komisji Konserwacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, Związku Konserwatorów Polskich, Instituto del Sacro Romano Impero, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Komisji Episkopatu ds. Wydawnictw, a także wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Sztuki Kościelnej. Był laureatem wielu odznaczeń i nagród.

Bibliografia prac księdza Pasierba obejmuje ponad czterysta pozycji, w tym siedem tomów esejów i szesnaście zbiorów poetyckich. Utwory jego były tłumaczone na język angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski. Ksiądz Pasierb był też autorem scenariuszy wielu wystaw, inspiratorem i jurorem konkursów a także znanym w kraju i za granicą wybitnym kaznodzieją i prelegentem.

Ksiądz Janusz St. Pasierb wybitny uczony, poeta, pedagog, przy tym człowiek pełen niebywałego uroku osobistego, poczucia humoru, skromności, dobroci i głębokiej pobożności, zmarł w Warszawie 15 grudnia 1993 r. Zgodnie ze swą wolą pochowany został na cmentarzu w Pelplinie.

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011