LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

REGULAMIN

XIII PRZEGLĄDU PIOSENKI

 NA POWITANIE WIOSNY

BRUSY 2013`

 

 

1. Organizator:

Centrum Kultury i Biblioteki  im. Jana Karnowskiego w Brusach

 

2. Cel konkursu:

a) rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży;

b) wyłanianie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcanie jej

    do pracy twórczej w zakresie muzyki;

c) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych;

d) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa;

e) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród uczestników i ich opiekunów.

 

3. Termin i miejsce imprezy:

22 marca 2013 roku o godzinie 10.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

 

4. Zasady uczestnictwa:

a) uczestnicy wraz z opiekunami przygotowują jeden utwór śpiewany

    o tematyce wiosennej, ekologicznej lub turystycznej;

b) rywalizacja konkursowa odbywać się będzie w czterech kategoriach

    wiekowych z uwzględnianiem podziału na solistów i zespoły;

c) zespół lub grupa wokalna nie może liczyć więcej niż 12 osób;

d) uczestnik może wykonywać piosenki akompaniując samemu,

    korzystając z pomocy akompaniatora, nagrania magnetofonowego;                       

e) na miejscu do wykorzystania pianino, gitara, akordeon, keyboard,

    magnetofon, odtwarzacz CD;

f)  z danej szkoły lub placówki do udziału w przeglądzie można zgłosić

    nie więcej niż 3 podmioty wykonawcze w jednej kategorii wiekowej;

g) karty zgłoszenia należy przysyłać w nieprzekraczalnym terminie

    do 15 marca 2013r. na adres:

Centrum Kultury im. Jana Karnowskiego

w Brusach, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy

e-mail: ckbbrusy@wp.pl,

 

5. Oceny i nagrody:

a) uczestników oceniać będzie powołane przez organizatorów jury,

    które kierować się będzie następującymi kryteriami:

- dobór repertuaru,

- technika wykonania,

- emisja głosu,

- dykcja ,

- ogólnego wyrazu artystycznego

 

b) uczestnicy oceniani będą w czterech kategoriach wiekowych:

            - przedszkola

   - szkoła podstawowa (klasy I – III)

            - szkoła podstawowa ( klasy IV – VI)

            - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

    i w dwóch kategoriach wykonawczych:

            - soliści

            - zespoły

c) nagrody przewidziane są dla laureatów I, II, III miejsca dla pozostałych

   dyplomy pamiątkowe.          

 

6. Postanowienia końcowe:

a) uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na koszt własny;

b) organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu;

c) wszystkie informacje na temat przeglądu można uzyskać:

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

tel. 52 396 - 93 – 31,  

fax.  52 396 – 93 - 32

tel. 52 396-93-36 (koordynator przeglądu)

oraz na stronie internetowej:  www.ckibbrusy.pl

d) w załączeniu przysyłamy kartę zgłoszenia na przegląd;

e) zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu

    oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

    i wykorzystywanie wizerunku w publikacjach dotyczących przeglądu

    i działalności organizatorów.

 

 

Zapraszamy do udziału, z pozdrowieniami   - organizatorzy !

Karta zgłoszenia

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011