LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

Konkurs na Pracę Magisterską - ogłoszenie wyników

 

Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i podyplomową poświęconą Ziemi Zaborskiej było Zaborskie Towarzystwo Naukowe i Gmina Brusy.

Celem Konkursu było zebranie i wyróżnienie prac związanych z tematyką Zaborów. Ponadto celem jest zainteresowanie studentów i młodych naukowców tematyką Zaborów, ochrony przyrody i ekologii oraz podjęcie przez nich różnorodnych problemów badawczych, wzbogacenie literatury naukowej o wartościowe i aktualne opracowania monograficzne.

W Konkursie mogli uczestniczyć studenci, absolwenci, którzy złożyli i obronili prace w latach ubiegłych i w roku bieżącym do 30 października 2012r.

Tematyka prac konkursowych dotyczyła Zaborów w zakresie

·                    zrównoważonego rozwoju,

·                    ekologii,

·                    turystyki,

·                    ochrony przyrody,

·                    kultury i tradycji regionu,

·                    innej tematyki związanej z Zaborami.

 

Na konkurs wpłynęło 7 prac zgłoszonych zgodnie z regulaminem Konkursu:

1.                  Błoch Marek - „Stan środowiska przyrodniczego miasta i gminy Brusy”

2.                  Kłopotek Kamila Agata - „Tradycje kulinarne a agroturystyka na przykładzie gminy Brusy”

3.                  Mudlaw Wiesława - „Inwestycje lokalne i ich wpływ na życie społeczne mieszkańców Gminy Karsin w latach 2008-2010”

4.                  Szczepańska Dominika - „Żywność tradycyjna i regionalna Kaszub w świadomości i życiu mieszkańców Ziemi Zaborskiej”

5.                  Szczepański Aureliusz - „Atrakcje turystyczne obszaru Natura 2000 na przykładzie Zaborskiego Parku Krajobrazowego”

6.                  Wiśniewska Izabela - „Tożsamość regionalna na Kaszubach w pieśniach maryjnych”

7.     Żalikowska Kamila - „Zasoby i walory turystyczne gminy Brusy”

 

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w piątek 14 grudnia 2012r. w Urzędzie Miejskim w Brusach z udziałem laureatów, jury, organizatorów konkursu.

Komisja konkursowa w składzie: prof. Agnieszka Szalewska-Pałasz, Iwona Wałdoch, Zbigniew Lemańczyk, dr Bartosz Słomiński, Zbigniew Gierszewski, Krzysztof Zabrocki oceniła prace według następujących kryteriów:

1. Związek z Zaborami

2. Wartość poznawcza pracy

3. Wartość źródłowa i dokumentacyjna z uwzględnieniem badań własnych

4. Innowacyjnośc tematu

5. Przydatność i zastosowanie w praktyce

6. Subiektywna ocena autora

 

Po uzyskaniu punktacji od wszystkich jurorów Komisja stwierdziła, że:

- I miejsce w konkursie uzyskała praca: „Żywność tradycyjna i regionalna Kaszub w świadomości            i życiu mieszkańców Ziemi Zaborskiej” - autor  Szczepańska Dominika – staż w Urzędzie Miejskim w Brusach

- II miejsce uzyskała praca: „Tożsamość regionalna na Kaszubach w pieśniach maryjnych” - autor Wiśniewska Izabela – 1000,00zł

- III miejsce ex aequo uzyskały prace: „Stan środowiska przyrodniczego miasta i gminy Brusy” - autor Błoch Marek oraz  „Zasoby i walory turystyczne gminy Brusy” - autor Żalikowska Kamila – po 500,00zł

wyróżnienia w Konkursie:

- „Tradycje kulinarne a agroturystyka na przykładzie gminy Brusy” - autor Kłopotek Kamila Agata – 100,00zł

- „Inwestycje lokalne i ich wpływ na życie społeczne mieszkańców Gminy Karsin w latach 2008-2010” - autor Mudlaw Wiesława – 100,00zł

   „Atrakcje turystyczne obszaru Natura 2000 na przykładzie Zaborskiego Parku Krajobrazowego” - autor  Szczepański Aureliusz – 100,00zł

 

 

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Komisja Konkursowa, w związku z zainteresowaniem Konkursem i wysoką oceną prac konkursowych, proponuje przeprowadzenie Konkursu w latach następnych.

Zaborskie Towarzystwo Naukowe zapowiada, że przeprowadzi kolejne edycje konkursu w latach następnych.

 

powrót do opisu ...

                                                                               
 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011