LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zaprasza młodzież do lat 18 na DYSKOTEKĘ!

Regulamin udziału w dyskotece dla młodzieży do lat 18

1.    Organizatorem dyskoteki jest Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.

2.    Opiekunami podczas dyskoteki są pracownicy Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.

3.    Dyskoteka trwa od godz. 19.00 do 22.00.

4.    30 minut po rozpoczęciu dyskoteki nie będzie możliwości wejścia na dyskotekę.

5.    Bilet wstępu wynosi 10 zł za osobę.

6.    Dyskoteka przeznaczona jest dla młodzieży od 12 do 18 roku życia.

7.    W dyskotece może wziąć udział młodzież, która nie ukończyła 18 lat życia. Warunkiem udziału jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej.

8.    Podczas dyskoteki uczestnicy nie mogą opuszczać budynku Centrum Kultury i Biblioteki. Wyjście z budynku podczas trwania dyskoteki uniemożliwi uczestnikowi/ uczestniczce dalszy udział w dyskotece.

9.    W trakcie trwania dyskoteki młodzież będzie mogła zakupić nachosy, popcorn, wodę lub  soki.

10.  Odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu z Centrum Kultury i Biblioteki po zakończeniu dyskoteki ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie dziecka.

11.  Uczestnikom biorącym udział w dyskotece nie wolno:

– pić alkoholu i energetyków;

– palić papierosów;

– zażywać środków odurzających;

– zachowywać się agresywnie, niestosownie, wyzywająco.

12.  Stwierdzenie przez pracownika Centrum Kultury i Biblioteki naruszenia zasad podczas dyskoteki skutkuje powiadomieniem rodziców uczestnika o niewłaściwym zachowaniu, sporządzeniem notatki ze zdarzenia i zakończeniem dla uczestnika zabawy na dyskotece.

13.  W przypadku rażącego niewłaściwego zachowania (spożywanie alkoholu, wszczęcie bójki, odurzenie narkotykami, kradzież) dyżurujący pracownik powiadamia dyrektora placówki o zdarzeniu. Dyrektor lub upoważniony pracownik zawiadamia policję.

14.  Naruszenie przyjętych postanowień może skutkować zakazem wstępu na kolejne zaplanowane dyskoteki przez Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011