LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB


Jesteś pasjonatem fotografii? Wykonaj zdjęcie przedstawiające miejsce z terenu gminy Brusy i weź udział w Konkursie Fotograficznym "Miasto i Gmina w obiektywie".
Stwórz z nami wyjątkową galerię zdjęć przedstawiającą nasze miasto i gminę w różnych porach roku.
Celem konkursu jest: upamiętnienie Jubileuszów: 35-lecia nadania praw miejskich Brusom oraz 50-lecia Gminy Brusy, promowanie walorów miasta i gminy Brusy, w ujęciu zmieniających się pór roku oraz inspirowanie do aktywności twórczej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba mieszkająca na terenie miasta i gminy Brusy, która ukończyła 16 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie od 1 do 4 autorskich fotografii (po jednym dla każdej pory roku: wiosna, lato, jesień, zima), zapisanych w formacie JPG, w rozmiarze min. 3 MB prezentujących miejsca z terenu miasta i gminy Brusy.
3. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane, jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
4. Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą zawierać następujący opis: imię_nazwisko_autora_tytuł_miejsce_wykonania_zdjęcia
5. Prace nie mogą posiadać znaków wodnych, inicjałów, nazw oraz logotypów identyfikujących autora oraz inny podmiot.
6. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików. Dozwolone jest edytowanie zdjęć, mające na celu wydobycie jego znaczenia (np. kadrowanie, kontrast, nasycenie barw)
7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
8. Ze wszystkich przesłanych zdjęć (zgodnych z regulaminem) powstanie elektroniczna wystawa „4 pory roku w Gminie Brusy”, która będzie dostępna na brusy.pl.

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC
1. Prace wraz ze skanem wypełnionego formularza zgłoszenia należy przesłać do dnia 30 listopada 2023 roku w formie elektronicznej na adres: konkurs@brusy.pl
2. W przypadku osoby niepełnoletniej formularz zgłoszenia musi zostać podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego.
3. Szczegółowych informacji nt. Konkursu udziela Iwona Wałdoch - Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Brusach tel. 52 39 69 312.
Regulamin, karta zgłoszenia oraz umowa na przekazanie praw dostępne są w załącznikach w poście https://brusy.pl/.../art.../14823-uwaga-konkurs-fotograficzy

Pliki do pobrania:

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011