LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ LINKI ARCHIWUM CKiB

Stowarzyszenie Promujmy Męcikał - spotkanie założycielskie odbyło się dnia 05 marca 2007 r. Z kolei dnia 20 marca 2007 r. dokonano wpisu do prowadzonej w Wydziale Organizacyjno - Prawnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Chojnicach ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod nr 11.

 

Przewodniczący: Waldemar Gregus

Zastępca Przewodniczącego: Mirosław Janikowski

Sekretarz: Maciej Dobek

Skarbnik: Łukasz Lewiński

Celem stowarzyszenia jest:

działanie na rzecz promocji i rozwoju sołectwa Męcikał,

-  popularyzowanie wiedzy,

- wpieranie inicjatyw sołectwa Męcikał,

- tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

-  aktywne uczestnictwo w życiu publicznym,

-  prowadzenie działalności kulturalnej, naukowej/edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,

- organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw i koncertów oraz innych imprez,

-  prowadzenie prac dokumentacyjnych,

-  gromadzenie materiałów i eksponatów dotyczących Męcikału i okolic,

-  organizowanie spotkań z autorytetami z życia publicznego,

-   wspieranie działań zmierzających do zdobywania i upowszechniania wiedzy o Męcikale i okolicy,

-  współpraca z samorządem lokalnym, władzami lokalnymi, instytucjami społecznymi oraz innymi stowarzyszeniami w zakresie rozwoju i promocji Męcikału i okolic.

 

 

Najważniejsze dokonania Stowarzyszenia Promujmy Męcikał w latach 2007 - 2010:

-  organizowanie w szkole podstawowej w Męcikale pokazów bajek dla dzieci oraz filmów dla młodzieży,

-   przygotowywanie oraz edycja zaproszeń i plakatów informujących o uroczystościach odbywających się na terenie sołectwa,

-  cykliczne wydawanie okolicznościowych kartek z podziękowaniami oraz życzeniami bożonarodzeniowymi i noworocznymi  dla mieszkańców za wkład wniesiony w budowę Kościoła pw. Błogosławionego Ks. Józefa Jankowskiego w Męcikale,

zredagowanie Programu Odnowy Sołectwa Męcikał na lata 2007 - 2013,

przygotowanie planu miejscowości oraz sołectwa Męcikał - tablica umieszczona przy ulicy Bruskiej, w centrum miejscowości,

współudział w przygotowywaniu zimowisk dla dzieci i młodzieży zorganizowanych w świetlicy wiejskiej - opieka nad uczestnikami podczas wycieczek w ramach zimowisk,

współpraca i wspieranie Społecznego Komitetu Budowy Kościoła w Męcikale,

opracowanie logo Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego CIS w Męcikale,

cykliczne wspieranie uroczystości upamiętniających rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II,

opracowanie i współfinansowanie wykonania 2 tablic upamiętniających siedmiu partyzantów, którzy zginęli w bitwie z Niemcami przy Zielonym Pałacu z 21 na 22 marca 1944 r., w pobliżu Męcikału,

udział i współpraca przy zorganizowaniu obchodów związanych z 65 oraz 66 rocznicą bitwy pod Męcikałem,

uczestnictwo w transporcie wyposażenia kościoła z Bocholt w Niemczech do nowobudowanej świątyni w Męcikale,

współzorganizowanie uroczystości nadania nazw: ks. Józefa Wryczy, Henryka Grabosza, Józefa Dambka oraz Jana Bińczyka ulicom na Osiedlu Gryfa Pomorskiego w Męcikale,

przygotowywanie materiałów informacyjnych dla punktu informacji turystycznej mieszczącego się w filii bibliotecznej w Męcikale przy ulicy Bruskiej 3.

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011