LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ LINKI ARCHIWUM CKiB

Nasza Organizacja Liga Obrony Kraju działa w ramach Ogólnopolskiego Patriotycznego Stowarzyszenia skupiającego w swoich szeregach obywateli dążący do umocnienia obronności Rzeczpospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony. Liga Obrony Kraju kultywuje szlachetne tradycje oręża polskiego.

Po zakończeniu II Wojny Światowej zaczęły powstawać koła pod nazwą Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza a późnej Ligi Przyjaciół Żołnierza. Pierwsze Koła LOK na terenie naszej gminy zaczęły się organizować w zakładach pracy w latach  1950 – 1958 r.a następnie w Szkołach Podstawowych na terenie naszej Gminy. Według dostępnej dokumentacji Koła Ligi Obrony Kraju przy Szkołach Podstawowych powstawały już 30.04.1964 roku w Małych Chełmach, następnie w Zalesiu 03.10.1966 r. w Męcikale 24.06.1969 r. w Brusach 23.10.1969 r. w Lubni 2003.10.1969 r. w  Kosobudach 06.12.1985 r. w Czyczkowach 20.03.1986 r. w Leśnie 15.12.1988 r. Koła te zostały rozwiązane w 1990 roku.

W latach powojennych LOK organizowała na terenie Gminy kursy prawa jazdy, co dawało możliwość zdobycia zawodu. Członkowie LOK naszej gminy brali udział w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich organizowanych na terenie  województwa bydgoskiego  od roku 1984. W zawodach tych nasi zawodnicy osiągali bardzo dobre wyniki. Koła Ligi Obrony Kraju z naszej gminy brały czynny udział w organizowanych imprezach z okazji świąt państwowych.

            W sołectwach organizowano zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Najlepsi zawodnicy tych zawodów byli zapraszani na indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Gminne organizowane przez Zarząd Miejski LOK Brusy. Z kolei najlepsi z uczestników otrzymywali puchary i dyplomy.

            Członkowie Koła Miejskiego LOK Brusy czynnie uczestniczą w zawodach organizowanych przez Zarząd Miejski LOK w Chojnicach i osiągają bardzo dobre wyniki.   W zawodach tych biorą udział członkowie Kół z całego województwa Pomorskiego. Jest to ranga zawodów na wysokim poziomie.

            Duży wkład w rozwój i działalność naszego Koła wnosili wieloletni działacze, którzy byli wyróżniani przez Wojewódzki Urząd Ligi Obrony Kraju w Bydgoszczy Srebrną i Złotą odznaką „ Zasłużonego Działacza Ligi Obrony Kraju”.

Do takich zaliczamy:

·         Pana Józefa Łangowskiego,

·         Pana Henryka Molskiego,

·         Pana Szczepana Rejkowskiego.

 

            Wieloletnim  Prezesem organizacji Miejsko-Gminnej LOK a później Miejskiego Koła LOK był Pan Henryk Molski, osoba bardzo oddana Lidze Obrony Kraju w Brusach.

 

            W styczniu 2010 r. odbyło się zebrania sprawozdawcze MK LOK za rok 2009, na którym  Pan Henryk Molski ustąpił ze stanowiska prezesa i konieczny był wybór nowych władz. W lutym 2010 r. zwołano Nadzwyczajne Zebranie, na którym wybrano nowe władze i  obecny skład Zarządu Miejskiego LOK w Brusach przedstawia się następująco:

 

·         Prezes                - Ireneusz Rejkowski

·         Z-ca prezesa       - Piotr Napiątek

·         Sekretarz            - Dawid Knitter

·         Skarbnik             - Stanisław Leszczyński

·         Członek Zarządu - Marek Janikowski

 

Komisja Rewizyjna:

 

·         Przewodniczący   - Janusz Kryzel

·         Członek               - Zbigniew Kiedrowicz

·         Członek               - Maciej Radka

 

            Obecnie Miejskie Koło LOK w Brusach liczy 27 członków i zaprasza wszystkich sympatyków strzelectwa sportowego do zrzeszania się. Koło organizuje dla społeczeństwa naszej gminy różnego rodzaju zawody w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej(kpn). Koszty związane z organizowaniem imprez sportowych jak przygotowanie zawodów, obsługa, sędziowanie, dojazdy, są pokrywane z własnych środków to znaczy ze składek członkowskich a Urząd Miejski  w Brusach zapewnia nagrody, medale lub puchary i amunicję.

W ostatnim czasie tj. w latach 2009 i 2010 Koło,z  Urzędu Miasta i Gminy Brusy otrzymało w użyczenie dwa wyczynowe karabinki pneumatyczne, które są wykorzystywane podczas organizowania zawodów klasy mistrzowskiej na terenie naszej gminy. Poza tym Koło nie otrzymuje żadnych innych środków finansowych na działalność statutową z Urzędu Miasta i Gminy Brusy.

            Wspaniałym przedsięwzięciem byłoby wybudowanie strzelnicy na terenie miasta Brusy. Bardzo by to ułatwiło prowadzenie naszej misji rozpowszechniania strzelectwa sportowego na terenie naszej gminy. Obecnie na organizowanie zawodów i treningi wykorzystujemy pomieszczenia OSP w Brusach.

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011