LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ LINKI ARCHIWUM CKiB

Stowarzyszenie "Kosobudy" powstało w 2003 roku.

Zarząd stanowi:

Prezes- Maria Frymark

Wiceprezes-  Anna Ossowska

Skarbnik-  Anna Rolbiecka

Sekretarz-  Krystyna Cysewska

Członek- Wiesława Lipińska- Tropka

Członek- Danuta Szczepańska

Członek-  Piotr Napiątek

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca-  Agnieszka Pryba

Członek- Zdzisław Skwierawski

Członek- Stanisław Majkowski

Sąd koleżeński:

Przewodnicząca- Dorota Czarnowska

Członek-  ks. Mirosław Romanowski

Członek- Wojciech Janta

 

 

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej
  2. aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego
  3. działanie na rzecz rozwoju różnych form przedsiębiorczości na wsi
  4. dbałość o zachowanie kultury materialnej i niematerialnej regionu
  5. reprezentowanie zbiorowych interesów rodzin wiejskich wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji oraz współpraca z tymi organizacjami
  6. dbałość o stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju oraz zabezpieczenie ich praw w społeczeństwie i na rynku pracy
  7. propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności oraz zdrowego stylu życia
  8. dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu
  9. realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia.

 

 

 

 
 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011