LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ LINKI ARCHIWUM CKiB

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oddział Brusy

4 marca  1993 r zostało powołano Stowarzyszenie przez Ks. Prałata Zdzisława  Wirwickiego,  pierwszym asystentem został ks. Zbigniew Straszewski, a Prezesem Tadeusz Pacak

Kolejni  asystenci  to:

Ks. Mirosław  Klawikowski

Ks. Waldemar  Opłatkowski

Ks. Franciszek  Pielecki

 

Obecny  Zarząd Stowarzyszenia:

    Ewa Czapiewska - Prezes

    Teresa  Cupa - Z-ca prezesa

    Władysława Pestka - Sekretarz

    Janina Dorau - Skarbnik

   Stanisław Weltrowski - członek

 

Stowarzyszenie posiada Sztandarpoświęcony przez ks Prałata Zdzisława Wirwickiego w 1998 r w piątą rocznicę działalności. Członkowie Stowarzyszeniaspotykają  się raz w tygodniu z asystentem kościelnym – obecnie księdzem Franciszkiem Pieleckim . Na spotkaniach rozważane są fragmenty ewangelii  wraz egzegezą.Poznajemy i wdrażamy społeczną naukę  Kościoła dotyczącą małżeństwa i rodziny.

 

Zadaniem Stowarzyszenia jest troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez  Stolicę Apostolską  22 października 1983r. Prowadzone są rozmowy na temataktualnych problemów parafii i środowiska. Porusza się  też sprawy organizacyjne. Nasze zadania mają kontekst religijny i są zaplanowane zgodnie z rokiem kościelnym.W Wielkim Poście organizujemy i uczestniczymy  w drodze  krzyżowej na Kalwarii we Wielu. Raz w roku mamy dzień  skupienia  uczestniczymy we mszy św.połączonej z homilią, oraz drogą krzyżową .W dni eucharystyczne każdy :I czwartek, piątek i sobotę miesiąca spotykamy się na modlitwie różańcowej, modlimy się za kapłanów w czwartek, w piątek za ojczyznę i rządzących, a w sobotę za rodziny z naszej parafii.Stowarzyszenie przewodniczy modlitwie: koronki do Bożego Miłosierdzia w Kościele  w dni powszednie o godz. 8,15 Członkowie Stowarzyszenia otoczyli wieczną modlitwą naszych Kapłanów i złożyli przysięgę Apostolatu Margaretka w Wielki Czwartek 1.04.2010r to niezwykłe w tych czasach dzieło modlitwy za kapłanów.

 

Zadaniem Stowarzyszenia jest troska o ochronę życia ludzkiego,to też w  miesiącu marcu organizowana  i podejmowana jest przez członków Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego do której dołączają się chętni  parafianie. W trosce o ludzi samotnych      i starszych organizujemy spotkania przy wspólnym stole  w lipcu z okazji odpustu Matki Bożej Szkaplerznej. W grudniu przygotowujemy spotkanie opłatkowe dla chorych, starszych  i samotnych z naszej parafii w połączeniu ze mszą świętą. Organizujemy wieczór wigilijny z udziałem duszpasterzy.

 

Działalność kulturalna, sportowa, turystyczna i rekreacyjna, wychowawcza w śród dzieci i młodzieży  jest naszym stałym punktem zadaniowym w czerwcu po zakończeniu roku szkolnego; organizujemy  kolonie  dla dzieci z gminy Brusy pt. „Wyjazd po radość” które z różnych względów bytowych kwalifikują się na tę formę wypoczynku. Uczestniczy w nich 100 dzieci. Miejsca pobytu są różne położone nad jeziorami. Dzieci mają tu zapewnione zajęcia sportowe, terapeutyczne, rekreacyjne oraz wycieczki krajoznawcze.  Opiekują  się nimi nauczyciele i pedagodzy z Gminy Brusy, którzy w raz z członkami Stowarzyszenia i Kapłanem pracują jako wolontariusze. Aby zorganizować powyższe kolonie piszemy granty i  korzystamy z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej CRZL w Warszawie,  z Urzędu Miasta i Gminy w Brusach,  z  Kuratorium Oświaty w Gdańsku,  z  Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś„ w Gdyni, oraz od osób indywidualnych i sponsorów. Również  kolonie dofinansowuje  Zarząd  Diecezjalny SRKoraz nasz Oddział Brusach przeznaczając pieniądze członkowskie na ten cel. Parafialne koło Caritas wspomaga kolonie darami rzeczowymi.Stowarzyszenie  współpracuje z Parafialnym Kołem Caritas  przygotowując i rozdzielając dary dla rodzin potrzebujących takiej pomocy.

 

Organizujemy również wyjazdy dla osób niepełnosprawnych  na pielgrzymko -  wycieczki  pt. „Jestem sprawny inaczej lecz to nie jest przeszkodą by mego rodzimego  kraju zachwycać się urodą”. Na ten cel otrzymujemy częściowe dotacje z  PCPR      w Chojnicach. Wyjeżdżamy do kina  i do teatru. W wakacje wyruszamy także na autokarowy szlak pielgrzymkowy.Losy nas zaprowadziły dotąd w wiele religijnych i pięknych miejsc w Polsce i w Europie. Byliśmy w różnych sanktuariach Maryjnych       i Męki Pańskiej w Polsce  i poza jej granicami. Odwiedziliśmy Pragę, Słowację, Lwów, Włochy, uczciliśmy obecnego Papieża, zwiedzając  jego Land- Bawarię w Niemczech. Widzieliśmy dom, w którym się urodził i mieszkał. Obecnie tam powstaje muzeum jemu poświęcone. Zwiedziliśmy Chorwację  / Medugorje/ Bośnię i Hercegowinę. Pielgrzymowaliśmy do Portugalii , Hiszpanii ,Francji i Szwajcarii.  W tym roku odbyliśmy pielgrzymkę życia  tj. Ziemia Święta  „Śladami Jezusa Chrystusa”.          W listopadzie ,w rocznicę odzyskania Niepodległości uczestniczymy we mszy św.za Ojczyznę oraz składamy kwiaty na cmentarzu  pomordowanych bruszan. Z okazji 30-lecia wyboru Jana Pawła II na papieża zorganizowaliśmy w Domu Kultury            w Brusach wystawę zdjęć autorstwa Piotra Stanke- Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej - z pobytu Ojca Świętego w Pelplinie w dniu 6.06 1999 roku. Przygotowujemy posiłki  dla pielgrzymów pieszej pielgrzymki podążającej  z Kościerzyny na Jasną Górę. Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych  mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie. Członkowie Stowarzyszenia pracują w Gminnej Komisji do Spraw Przydziału Mieszkań oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Zespole Interdyscyplinarnym. Członkowie Stowarzyszenia zasiadali też jako Radni w Radzie Miejskiej w Brusach i w Radzie Powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011