LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

Regulamin konkursu

Mój Jan Karnowski z Czarnowa

2018 rok

1.    Organizator:

            Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Brusach

2.    Cele konkursu:

a)     podnoszenie poziomu wiedzy o Janie Karnowskim ;

b)     budzenie zainteresowań oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;

c)     pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni;

d)     budzenie wrażliwości poetyckiej;

e)     doskonalenie umiejętności literacko – muzycznych;

f)      dostrzeganie znaczenia wartości regionu;

g)     promocja regionu i języka kaszubskiego,

3.    Konkurs

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów 

A.    W 4 kategoriach w zakresie poezja/proza lub utwór muzyczny– IV-VI, VII-VIII, szkoły średnie (w tym III Gimnazjum) oraz dorośli.

  Uwaga: Utwory uczestnicy prezentują wyłącznie w języku kaszubskim.

B.    W 4 kategoriach w zakresie rysunek – I-III, IV-VI, VII-VIII i szkoły średnie (w tym III Gimnazjum).

4.    Zakres Konkursu

1.     Poezja/Proza

a.   Recytacja własnego wiersza - POEZJA

Uczestnicy prezentują własny wiersz, który napisali, inspirując się wierszem lub podanym fragmentem prozy – załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego regulaminu

Rodzaj napisanego wiersza jest dowolny. Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 5 minut.

b.   Przedstawienie własnego  utworu - PROZA

Uczestnicy prezentują własny dowolny utwór, który napisali, inspirując się wierszem (załącznik nr 1 i  2)  lub podanym fragmentem prozy – załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 5 minut.

 

2.     Przedstawienie własnego utworu muzycznego

Własny utwór muzyczny to utwór napisany do:

                        - wybranego przez siebie dowolnego wiersza Jana Karnowskiego,

                        - wybranego przez siebie dowolnego fragmentu prozy Jana Karnowskiego,

   - tekstu,  który jest wynikiem własnych przemyśleń po  przeczytaniu dowolnego wiersza lub dowolnego fragmentu prozy Jana Karnowskiego.

Utwór wykonywany jest przez solistów, duety, zespół.

Dany utwór nie może być wcześniej nigdzie prezentowany.

Nie dopuszcza się utworów przetworzonych,  skomponowanych przez inne osoby.

Utwory mogą być prezentowane z towarzyszeniem akompaniamentu.

3.     Rysunek

Uczestnicy prezentują własny rysunek związany wyłącznie z wierszem lub fragmentem prozy przedstawionych w załączniku nr 1, 2 lub 3 niniejszego regulaminu.

Technika dowolna, tylko w  formacie A4

5.    Inne

A.    Uczestnicy prezentują tylko jeden wiersz (poezja) lub jeden dowolny utwór (proza) lub jeden utwór muzyczny;

B.    Jeden uczestnik może prezentować się we wszystkich zakresach konkursu.

C.    Przesłuchania i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 listopada 2018 roku; o miejscu organizatorzy powiadomią w późniejszym terminie. Przesłuchania     uczestników – od 10.00, rozstrzygnięcie i wręczenie nagród ok. 13.00.

D.    Uczestników   należy zgłosić do 23 listopada 2018 (wg załącznika nr 4) do godz. 16.00 w formie:

a.      Pisemnej na adres :

Chata Kaszubska

Brusy-Jaglie 11b

89-632 Brusy

Dopisek: konkurs: Mój Jan Karnowski z Czarnowa 2018

b.     Elektronicznej : chatakaszubska@wp.pl  

UWAGA!

Uczestnicy zgłoszeni do recytacji własnego wiersza (poezja) lub prezentacji własnego utworu (proza) są zobowiązani  do nadesłania w/w terminie tekstów utworów (jeżeli to możliwe w wersji elektronicznej)

E.     Prace rysunkowe należy dosłać lub dostarczyć osobiście do 23 listopada 2018 do godz. 16.00.Na odwrocie pracy/rysunku należy podać: imię nazwisko, klasa, nazwa szkoły, opiekun.  Rysunek wysłać lub dostarczyć na adres :

Chata Kaszubska

Brusy-Jaglie 11b

89-632 Brusy

Dopisek: Konkurs: Mój Jan Karnowski z Czarnowa 2018

F.     Prezentacje konkursowe będą podlegać ocenie Jury powołanego przez organizatora. Ocenie będą podlegać:

·       inwencja twórcza autorów;

·       oryginalność ujęcia tematu;

·       bogactwo treści.

G.    Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu w porozumieniu z jury konkursu;

H.    Przystępując do konkursu, uczestnik jest zobowiązany także do wypełnienia i dostarczenia oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych –  załącznik nr 5 niniejszego regulaminu. Wypełnione oświadczenie można dostarczyć ostatecznie w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Regulamin i karta zgłosznia

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011