LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

Zaborskie Dożynki Gminne zwieńczają całoroczny trud pracy rolników. Tegoroczne dożynki w Brusach były także okazją do tego, by podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc mieszkańcom gminy Brusy po nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku. Wydarzenie odbyło się w niedzielę, 9 września br. i było drugą odsłoną koncertu „Serce za serce. Brusy rok po nawałnicy.”

Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła msza św. dziękczynna w parafialnym kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach. Mszę odprawili: ks. proboszcz Jan Flaczyński, ks. Henryk Różański, ks. Prałat Zdzisław Wirwicki oraz ks. Andrzej Węsierski. Ksiądz proboszcz wygłosił także okolicznościowe Słowo Boże. Na zakończenie mszy św., burmistrz Witold Ossowski wręczył ks. proboszczowi symboliczne serce, w ramach podziękowania za zaangażowanie w pomoc poszkodowanym po nawałnicy.

Kościół wypełniony wieńcami, sztandarami oraz licznie zgromadzonymi wiernymi stanowił przedsmak dalszych obchodów tej wyjątkowej uroczystości. Po mszy uczestnicy wydarzenia przeszli barwnym korowodem na plac dożynkowy przy kompleksie szkół. Po odśpiewaniu hymnu państwowego padł wystrzał armatni, który otworzył dożynkowe świętowanie. Wystrzał oddało Kurkowe Bractwo Strzeleckie.

Jako pierwszy na scenie głos zabrał burmistrz Brus Witold Ossowski. W swoich słowach powitał gości i mieszkańców, ale także odniósł się do istoty obchodów święta rolników oraz ubiegłorocznej nawałnicy, bowiem tegoroczne dożynki stanowiły okazję, by docenić osoby, które aktywnie włączyły się w pomoc Gminie Brusy.

Głos zabrał także, biorący udział w uroczystościach, wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Przemawiając docenił pracę bruskich rolników, podkreślił dobrą współpracę z Gminą Brusy i zapewnił o wsparciu ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Kilka słów m.in. życzeń, w imieniu Delegatów Pomorskiej Izby Rolniczej, wypowiedział także Robert Frymark.

Następnie przystąpiono do obrzędu dzielenia się chlebem, który zainicjowali tegoroczni starości Zaborskich Dożynek Gminnych Dorota Szczepańska z Główczewic i Jan Wysocki z Czapiewic. Chlebem dzielili się zarówno goście, jak i mieszkańcy, biorący udział w uroczystościach.

Na dożynkowej scenie nie zabrakło atrakcji. Wystąpili: Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane” z kapelą kaszubską z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, kabaret z Czerska „Morowe Babki” oraz Biesiada Country. Imprezą towarzyszącą Zaborskim Dożynkom Gminnym był Dzień Ryby w Brusach, podczas którego m.in. rozstrzygnięty został konkurs na najsmaczniejszą potrawę rybną, zorganizowano dla najmłodszych uczestników festynu zabawy animacyjne na stoisku „Wesołe rybki”, a także częstowano przygotowaną z okazji festynu zupą rybną. Dzień Ryby w Brusach został zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wdzydzko - Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” i był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Ponadto podczas dożynek podziwiać można było stoiska, wieńce żniwne i pojazdy dożynkowe sołectw z Gminy Brusy. Wszystko to oceniane było przez powołaną przez organizatorów komisję konkursową: starościnę Dorotę Szczepańską, starostę Jana Wysockiego, delegata Pomorskiej Izby Rolniczej Roberta Frymarka, wiceprezesa Gminnego Związku Rolników Mariana Przewoskiego i instruktor z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach Renatę Goebel. Zwycięzcą wszystkich konkurencji sołeckich, na podstawie ocen jury, okazało się sołectwo Leśno. Natomiast w poszczególnych kategoriach zwyciężyły:

 

WIENIEC:

- najpiękniejszy wieniec tradycyjny:

I miejsce – sołectwo Główczewice

II miejsce – sołectwo Małe Chełmy

III miejsce – sołectwo Leśno

Wyróżnienie: Czyczkowy, Zalesie, Wielkie Chełmy, Czapiewice, Gacnik, Czarniż

 

- najpiękniejszy wieniec nowoczesny/artystyczny

I miejsce – sołectwo Małe Gliśno

II miejsce – sołectwo Huta

III miejsce – sołectwo Kosobudy

Wyróżnienie: Czarnowo, Lubnia, Przymuszewo

 

POTRAWA RYBNA:

I miejsce – sołectwo Leśno

II miejsce – sołectwo Zalesie

III miejsce – sołectwo Lubnia

Wyróżnienie: Huta, Małe Gliśno, Małe Chełmy, Kosobudy, Czyczkowy

Ponadto w konkursie oceniano łącznie 6 pojazdów dożynkowych, które otrzymały równorzędną nagrodę. Pojazdy zaprezentowały sołectwa: Zalesie, Brusy – Jaglie, Czapiewice, Gacnik, Żabno oraz Osiedle nr 2 w Brusach.

Najważniejszym punktem dożynek w Brusach było złożenie podziękowań zaangażowanym w niesienie pomocy Gminie Brusy i jej mieszkańcom po nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. Ofiarodawców podzielono na szereg grup, których przedstawicielom podziękowania na scenie wręczył burmistrz Witold Ossowski. Jako reprezentantom parlamentu i administracji rządowej dziękowano: wiceministrowi Ryszardowi Zarudzkiemu, posłom na Sejm RP: Aleksandrowi Mikołajowi Mrówczyńskiemu i Stanisławowi Lamczykowi, wojewodzie pomorskiemu Dariuszowi Drelichowi, na ręce dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Województwa Pomorskiego Alicji Kinczewskiej-Dybek oraz przedstawicielowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kierownikowi Powiatowego Biura ARiMR w Chojnicach Bartoszowi Blumie, który odebrał również podziękowanie w imieniu dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Karola Narlocha. Dyrektor Narloch uczestniczył w dożynkowej mszy św., jednak obowiązki uniemożliwiły mu wzięcie udziału w dalszej części wydarzenia. Ponadto burmistrz złożył podziękowania: sołtysom Gminy Brusy, Samorządom pomagającym po nawałnicy, służbom ratowniczym i porządkowym, leśnikom, rolnikom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, wolontariuszom, nauczycielom i mediom. Na zakończenie reprezentanci poszczególnych grup zasadzili 14 symbolicznych drzew przy ulicy Armii Krajowej w Brusach. Ponadto, organizatorzy zaprosili chętne osoby na przejazd po terenach dotkniętych przez nawałnicę. Wizytowano m.in. Orlik, Wysoką Zaborską i Przymuszewo. 

Gwiazdą wieczoru był Ryszard Rynkowski, który jest również członkiem Rycerstwa Kolumba w Brodnicy, które wraz z miejscowym proboszczem ks. Wiesławem Pacakiem, w istotny sposób zaangażowało się w pomoc mieszkańcom gminy Brusy po nawałnicy.

Inf. i fot. UM w Brusach

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011