LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ LINKI ARCHIWUM CKiB

W poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. na spotkaniu członków Dyskusyjnego Klubu Książki w Brusach rozmawiano o książce Marty Abramowicz „Zakonnice odchodzą po cichu”. Książka było żywo omawiana i poruszyła wszystkich.

Autorka opisuje kilka przypadków dziewczyn, które poszły do zakonu a następnie  zrezygnowały. Napisanie książki spotkało się z wielkimi trudnościami, ponieważ jak pisze autorka byłe zakonnice nikomu nie opowiadają o swoim życiu. Nie mówią znajomym ani rodzinie, bo złożyły obietnicę milczenia. Pomimo tego, autorka dotarła do kilku kobiet i skłoniła je do zwierzeń. Książka jest ciekawym spojrzeniem na funkcjonowanie zakonów w Polsce.

Czytelnik po lekturze tej książki pozna różne przyczyny odejścia młodych kobiet z zakonu. Autorka opisując poszczególne losy porzucenia zakonu wymienia: miłość, depresję, rozczarowanie średniowiecznymi regułami obowiązującymi za klasztornym murem. Opisuje jak młode dziewczyny, które zdecydowały się na wstąpienie do zakonu musiały bezkrytycznie słuchać przełożonych i posłusznie wykonywać wszystkie ich polecenia. W bohaterkach niejednokrotnie tkwiło poczucie winy, że są niedoskonałe. Wynikiem tego jest opis ich życia po wystąpieniu z zakonu. Książka składa się z trzech części. Najpierw przedstawiane są historie kilkunastu kobiet, które ukazują życie w klasztorze, w kolejnej części ukazane są relacje  dalszych losów bohaterek po odejściu. Trzecia część opisuje różne wypowiedzi, m.in. mężczyzn – zakonników, przełożonych w zakonach czy księży.

Długo dyskutowano nad przyczynami tak trudnego życia w zakonach żeńskich. Jednak zastanawiano się również czy tak jest wszędzie w Polsce, w każdym zakonie. Czy sytuacje zamieszczone w książce to tylko fakt osób, przełożonych w klasztorach, które stanęły na ich drodze, czy też zasady jakie stosowane są w zakonach, ich reguły.

Jedna z uczestniczek na spotkanie przyniosła książkę Eweliny Tondys „Habit zamiast szminki czyli zakonnice zabierają głos”. Książka powstała rok później po ukazaniu się omawianej na spotkaniu klubu w Brusach. Jest odwrotnością omawianej książki ponieważ ukazuje relacje kobiet żyjących w zakonie i zadowolonych z życia. W dyskusji niektóre osoby znają zakonnice, które są szczęśliwe będąc w zakonie i świetnie wykonują swoje obowiązki we współczesnym świecie. Były też głosy, że pomimo dużego spadku powołań do zakonów, książka może być powodem rezygnacji z podjęcia decyzji, aby iść do zakonu. Nie mniej jednak jeśli ktoś odczuwa prawdziwe powołanie to nic nie powinno zmienić decyzji. Członkowie naszego klubu polecają książkę, bo świetnie się ją czyta. Książka zachęca do dialogu na tematy trudne, które często kontrowersyjne.        

Autorka omawianej książki jest psycholożką, reporterką, działaczką na rzecz praw człowieka i ekspertką od zagadnień związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Obecnie współpracuje z Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk w projekcie „Rodziny z wyboru” i Pracownią Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie współprowadzi badania dotyczące wykluczenia społecznego.

Kolejne spotkanie klubu w Brusach odbędzie się w bibliotece w Czersku. Będzie to spotkanie integracyjne między trzema klubami DKK w Czersku, Rytlu i Brusach.


 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011