LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

W  dniach od 9 do 11 grudnia 2011 w Poznaniu w hotelu Naramowice odbyło się szkolenie koordynatorów w ramach programu „Równać Szanse 2011”. Działania finansowane są z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Miejską Bibliotekę Publiczną w Brusach reprezentowała Anna Wirkus z projektem pt. „Z prostego coś wielkiego”. Projekt ten ma zaspokoić potrzebę młodzieży w twórczym i artystycznym wykorzystaniu czasu wolnego, będzie konkretną propozycją na ich czas pozaszkolny. Warsztaty przyczynią się do zbliżenia młodych ludzi we wspólnym działaniu. Odbiorcy projektu napotykają na barierę braku odpowiedniego miejsca na realizację własnych pomysłów i pielęgnowanie swoich zdolności, jak również barierę materialną w kwestii zakupu niezbędnych materiałów do ich działań.
Celem zajęć z młodzieżą jest nabycie umiejętności społecznych takich jak komunikacja, praca w grupie, prezentacja własnych działań i osiągnięć. Celem pośrednim jest zdobywanie umiejętności w zakresie poznawania technik składania papieru, kształtowanie wyobraźni, rozwijanie pasji i zainteresowań, wyrobienie cierpliwości oraz rozwijanie kreatywnego myślenia, postrzegania przestrzennego i poczucia estetyki.

Gminę Brusy ze swoimi projektami reprezentowali ponadto: Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus „Z średniowiecznym rzemiosłem na ty”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja” „Aktywna młodzież” oraz Stowarzyszenie "Ziemia Zaborska" w projekcie „Myśląc, pokonasz rywali”.

W styczniu 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach ogłosi nabór młodzieży w wieku 13-19 lat do udziału w projekcie „Z prostego coś wielkiego”. Zapraszamy do uczestnictwa.

 
 




Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011