LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

W sobotę, 8 lipca br., odbyła się jedna z wielu uroczystości związana z obchodami Roku Józefa Chełmowskiego (26 II 1934 – 6 VII 2013) na Kaszubach. Imprezę pn.:„W rodzinnym domu Józefa Chełmowskiego” zorganizowano w terminie zbliżonym do 4. rocznicy śmierci Artysty.

W kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach została odprawiona msza św. koncelebrowana w intencji śp. Józefa Chełmowskiego. Eucharystii przewodniczył ks. dr Wiesław Szuca w koncelebrze z ks. proboszczem Janem Flaczyńskim. Oprawę muzyczną mszy zapewniła orkiestra dęta z Brus i kapela folklorystyczna z Wiela. Czytania i modlitwy wiernych wysłuchać można było w języku kaszubskim.  

Na spotkanie przybyli goście z województw: pomorskiego i kujawsko - pomorskiego: w tym prezesi i członkowie wielu oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na czele z wiceprezes ZKP Danutą Pioch, zastępca dyrektora Departamentu ds. Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Beata Jaworowska, Kierownik Działu Etnografii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Maria Flinik –Huryn, zastępca dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury Elżbieta Pękała, muzealnicy: m.in. dyrektor Muzeum Zachodniokaszubskiego z Bytowa dr Tomasz Siemiński, starszy kustosz Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach Lidia Białkowka, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Ewa Krupa, kustosz Muzeum regionalnego w Krokowej Grażyna Patryn, przyjaciółka artysty, członkini zarządu Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego w Bydgoszczy oraz opiekun Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddziału Bydgosko – Toruńskiego Wanda Szkulmowska, członkowie Pleneru Rzeźbiarsko-Malarskiego na czele z przyjacielem pana Józefa, Zygmuntem Kędzierskim – prezesem Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddziału Bydgosko – Toruńskiego, przyjaciel Józefa – Jan Czupryniak. Obecni byli także: ks. prałat Zdzisław Wirwicki, ks. dr Wiesław Szuca i Członek Zarządu Powiatu Chojnickiego Tomasz Orzłowski. Posła na Sejm RP Mikołaja Aleksandra Mrówczyńskiego reprezentował Marek Rodzeń. Nie mogło zabraknąć  gospodarzy uroczystości: burmistrza Brus Witolda Ossowskiego oraz prezesa bruskiego oddziału ZKP Stanisław Kobusa. Radę Miejską w Busach reprezentowali: przewodnicząca Beata Zblewska, wiceprzewodniczący Olgierd Chylewski oraz radni Marek Zblewski, Andrzej Kulesza i Zbigniew Szczepański. Obecni byli sołtysi, członkowie organizacji pozarządowych: Władysław Czarnowski z Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego „Krëbane”, Zbigniew Gierszewski z Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, Teresa Breska z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Terenowe w Brusach, przedstawiciele władz samorządowych: Krzysztof Gierszewski –zastępca Burmistrza Brus, Mariola Rodzeń – Sekretarz Gminy, Anna Orlikowska – dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki, sołtysi: Mirosława Połczynska z Brus-Jaglii, Tadeusz Adamczyk z Brus, Piotr Szulc z Zalesia, sąsiedzi, członkowie ZKP oraz media: Maria Eichler i Kazimierz Ostrowski, którzy wiele artykułów poświęcili Józefowi Chełmowskiemu.
Honorowym współgospodarzem uroczystości była rodzina pana Józefa - żona Jadwiga Chełmowska, córka Ewa Rudnik wraz z mężem, dziećmi i wnukami.

Uroczystość była okazją do podziękowania osobom i instytucjom wyróżniającym się  w promowaniu dorobku Józefa Chełmowskiego. Burmistrz Brus Witold Ossowski wręczył rodzinie Józefa okolicznościowe medale. Medale otrzymali także: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – Zarząd Główny (Danuta Pioch), za działanie na rzecz popularyzacji dzieł Chełmowskiego i podjęcie uchwały o Patronie Roku 2017,  ZKP Oddział w Brusach (Stanisław Kobus) za inicjatywę w powyższej spawie i całokształt działalności na rzecz twórczości Józefa, Stowarzyszenie Twórców Ludowych (Wanda Szkulmowka i Kazimierz Kędzierski) za wieloletnią współpracę z artystą oraz Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie (dr Tomasz Siemiński) za pielęgnowanie i promocję dzieł twórcy ludowego.

Upominki trafiły także do innych osób, które w jakikolwiek sposób dbają o wizerunek Józefa Chełmowskiego i Jego prac.W dalszej części popołudnia odbyła się promocja książki  „Pasieka wyobraźni. O twórczości Józefa Chełmowskiego” pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Tomasza Siemińskiego. Było to spotkanie autorskie z prof. Elżbietą Kal i dr Tomaszem Siemińskim. Podsumowano także plener rzeźbiarsko – malarski pn.: „Oczami Józefa Chełmowskiego”, który odbywał się od 1 do 8 lipca br. w Chacie Kaszubskiej. Jedna z rzeźb wykonana przez artystów stanie na ulicy Józefa Chełmowskiego w Brusach.


Niewątpliwą atrakcją, a zarazem ostatnim punktem programu był koncert zespołu „Damroka”.


Uroczystość ta stała się jedną z  imprez organizowanych wydarzeń kulturalnych związanych z Józefem Chełmowskim na całych Kaszubach. Zapraszamy wszystkich sympatyków twórczości artysty  do aktywnego uczestnictwa w obchodach Roku Józefa Chełmowskiego.

Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Jarosław Sellin, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Wydawcami książki są: Urząd Miejski w Brusach, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie oraz Instytucja Kultury Samorządu Województwa Pomorskiego.

Tekst i foto UM w Brusach

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011