LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

                    „Z prostego coś wielkiego” czyli biblioteka w Brusach w kolejnym Programie „Równać Szanse”

22 listopada 2011 r. ogłoszono wyniki konkursu w Programie "Równać Szanse 2011 - Regionalny Konkurs Grantowy". Na konkurs wpłynęło 512 wniosków.

 

Decyzją czterech Regionalnych Komisji Ekspertów w Programie "Równać Szanse 2011 - Regionalny Konkurs Grantowy" 107 organizacji otrzymało dofinansowanie zgłoszonych projektów, w tym z województwa pomorskiego – 10.

Z gminy Brusy 4 organizacje otrzymały dofinansowanie w projektach:

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach  Z prostego coś wielkiego

Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus „Z średniowiecznym rzemiosłem na ty

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja” „Aktywna młodzież

Stowarzyszenie "Ziemia Zaborska" „Myśląc, pokonasz rywali

 

Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej skierowany jest do 15 uczestników z gminy Brusy w wieku od 13-19 lat. W spotkaniach integracyjnych i warsztatach wezmą udział osoby, które wyraziły chęć i potrzebę takiej formy własnego rozwoju i spędzania czasu wolnego oraz zadeklarowały aktywne uczestnictwo.

Projekt „Z prostego cos wielkiego” zaspokoi potrzebę młodzieży w twórczym i artystycznym wykorzystaniu czasu wolnego, będzie konkretną propozycją na ich czas pozaszkolny. Warsztaty przyczynią się do zbliżenia młodych ludzi we wspólnym działaniu. Odbiorcy projektu napotykają na barierę braku odpowiedniego miejsca na realizację własnych pomysłów i pielęgnowanie swoich zdolności, jak również barierę materialną w kwestii zakupu niezbędnych materiałow do ich działań.

Celem projektu jest nabycie umiejętności społecznych takich jak komunikacja, praca w grupie, prezentacji własnych działań i osiągnięć. Celem pośrednim jest zdobywanie umiejętności w zakresie poznawania technik składania papieru, kształtowanie wyobraźni, rozwijanie pasji i zainteresowań, wyrobienie cierpliwości. Rozwijanie kreatywnego myślenia, postrzegania przestrzennego i poczucia estetyki.

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011