LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

Kiedy jest współpraca między zainteresowanymi a kiedy już partnerstwo? Czym charakteryzuje się dobre partnerstwo w bibliotekach? Jakie są pasje bibliotekarzy? Na te i inne pytania odpowiadali bibliotekarze, którzy przyjechali do Brus w ramach wizyty studyjnej.

Aż dwa dni, 11 i 12 września 2014 r. Centrum Kultury i Biblioteki w Brudach gościło przedstawicieli bibliotek z różnych regionów Polski wraz ze swoimi partnerami. W wizycie studyjnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL uczestniczyli bibliotekarze z Jarocina, Gruty koło Grudziądza, Słupska, Dzierzgonia, Barcina, Okonina, Człuchowa i Polnicy. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem  wszystkich uczestników i krótką charakterystyką miejsc, w których pracują. W zebraniu uczestniczyli także partnerzy naszej Biblioteki – przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji: Iwona Wałdoch dyrektorka Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego, Andrzej Kulesza prezes Oddziału bruskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Honorata Orzłowska – księgowa Warsztatu Terapii Zajęciowej i członkini Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”, Teresa Breska – prezeska Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Janusz Szmaglik członek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Ewa Kosiedowska przedstawicielka Centrum Wolontariatu w Słupsku. 

Oprócz zajęć warsztatowych zorganizowanych w Chacie Kaszubskiej zaproszeni goście odwiedzili filie biblioteczne w Męcikale, Leśnie, Małych Chełmach i zwiedzili najpiękniejsze miejsca w naszej gminie. Drugi dzień był okazją do integracji i zakończył się spływem kajakowym po kanale Brdy.

Wizyta studyjna w Brusach była niepowtarzalną okazją do spotkania z ludźmi ze środowiska bibliotekarskiego, wymiany doświadczeń i poglądów oraz nawiązania nowych kontaktów.


 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011