LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

                               

„Czas na działanie – od pomysłu do realizacji”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FIO 2014, Regionalne Centrum Wolontariatu, Miasto Słupsk, Spółdzielnię Mleczarską SPOMLEK.      

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku w partnerstwie z Gminą Brusy i Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego zaprasza do uczestnictwa w projekcie pt.: „Czas na działanie – od pomysłu do realizacji”. Projekt realizowany w okresie od 01.06.2014 do 31.12.2014 r. na terenie powiatu słupskiego, mieście Słupsk, w Gminie i mieście Brusy w powiecie chojnickim.

 Celem projektu jest wzmocnienie wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej, podniesienie wiedzy i intensyfikacja obywatelskiego uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym poprzez inicjowanie działań wspólnot lokalnych, promowanie i rozwijanie ruchu wolontarystycznego w działaniach na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców oraz stworzenie partnerskich warunków do realizacji inicjatyw społeczno-edukacyjnych w środowisku lokalnym.

W ramach projektu proponujemy:

  1. Nieodpłatne prowadzenie szkoleń dla organizatorów wolontariatu – 3 dniowe szkolenie stacjonarne

a)      Organizacja pracy wolontariuszy

b)      Zarządzanie wolontariatem metodą projektu

c)       Aspekty prawne wolontariatu

d)      Współpraca z podmiotami lokalnymi

2.    Nieodpłatne prowadzenie szkoleń dla młodzieżowych liderów wolontariatu:

a)      pt.: „Lider wolontariatu w środowisku lokalnym. Budowanie i zarządzanie grupą współpracowników”- 3 dniowe szkolenie stacjonarne,

b)      „Bank inicjatyw młodzieżowych. Przygotowanie wniosku. Nauka pisania projektów” – 3 dniowe szkolenie wyjazdowe

  1. Nieodpłatne przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i osób zainteresowanych pracą wolontariacką pt.: „Jak być wolontariuszem, Promocja Klubów Wolontariusza. Aspekty prawne wolontariatu”- szkolenia stacjonarne w siedzibie RCW lub w siedzibach Partnerów
  2. Nieodpłatne świadczenie poradnictwa i doradztwa nt. aspektów prawnych wolontariatu i organizacji wolontariatu
  3. Nieodpłatne wsparcie wolontariuszy, ngo i instytucje zamierzające podjąć współpracę z ochotnikami,
  4. Prowadzenie Biura Pośrednictwa dla Wolontariuszy w Oddziale Regionalnego Centrum Wolontariatu w Leśnie, biuro w Chacie Kaszubskiej – Brusy Jaglie
  5. Organizację konferencji, spotkań wymiany doświadczeń dla organizacji, instytucji i wolontariuszy,
  6. Ogłoszenie konkursów dla wolontariuszy na inicjatywę lokalną i konkursu Barwy Wolontariatu
  7. Organizację GALI WOLONTARIATU
  8. Wydawanie  newslettera z działań w środowiskach lokalnych,
  9. Zbudowanie sieci kontaktów poprzez aktywność na portalach społecznościowych

oraz strona internetowa

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku pokrywa wszystkie koszty uczestnictwa w szkoleniach, seminariach. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu na szkolenia. W ramach projektu oferujemy Państwu także nieodpłatnie publikacje dotyczące wolontariatu, materiały promocyjne, a także zasoby strony internetowej projektu.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. Liczba miejsc na szkolenia dla organizatorów wolontariatu (liderów ngo, instytucji) jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Formularz zgłoszeniowy dla organizacji do pobrania tutaj: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Więcej informacji o projekcie uzyskają Państwo w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku
Tel./fax 59/8401370, bezpłatna infolinia : 800300594 czynna od pon.- pt. 9.00 -17.00
e-mail:
 slupsk@wolontariat.org.pl

Lub listownie:
Regionalne Centrum Wolontariatu

ul. Sienkiewicza 7/25
76-200 Słupsk

Dodatkowo:

Dla mieszkańców powiatu chojnickiego i gminy Brusy.

Rekrutacja i informacja

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku

ODDZIAŁ LEŚNO

89-634 LEŚNO
ul. Kard. Wyszyńskiego 35B
Tel. 733639580,
e-mail: kosiedowska@wolontariat.org.pl

Osoba do kontaktu: Ewa Kosiedowska


Gmina Brusy – PARTNER projektu

ul. Na Zaborach 1,
89-632 Brusy

Osoba do kontaktu : Wojciech Jaszewski
Tel. 52 39 69 368,
e-mail: w.jaszewski@brusy.pl

 

 informacje o projekcie - wersja pdf.

 

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011