LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB


HISTORIA
Filia Biblioteczna w Małych Chełmach

    Biblioteka została założona przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chojnicach Wydział Oświaty i Kultury 4 kwietnia 1960 roku. Z dokumentów znajdujących się w placówce wynika, że już w 1950 roku funkcjonowała jako punkt biblioteczny. Potwierdza to pokwitowanie odbioru książek otrzymanych z Biblioteki Gminnej w Brusach w dniu 15 marca 1950 roku . Wówczas kierownikiem punku był kierownik szkoły podstawowej Bernard Chmielewski. Jeszcze w październiku 1950 roku odpowiedzialnym za księgozbiór został Franciszek Jankowski. Punkt biblioteczny w Małych Chełmach działał do końca 1959 roku1.

Funkcję kierownika nowo założonej biblioteki objęła od 1 stycznia 1960 roku Ludwika Janikowska. Początkowo książki dowożono własnym transportem raz na kwartał. W pierwszym roku działalności Gromadzkiej Biblioteki w Małych Chełmach zarejestrowano 56 czytelników, którzy wypożyczyli 601 woluminów książek. Biblioteka również prenumerowała czasopisma takie jak "Gazeta Pomorska", "Gospodyni Wiejska", "Nowa Wieś" oraz "Nowe Książki". Zakupy książek do biblioteki dokonywano w Domu Książki w Chojnicach. Biblioteka otrzymywała także dary, m.in. z Powiatowej Biblioteki w Chojnicach. W 1975 roku nastąpiła poprawa warunków lokalowych. Biblioteka otrzymała wówczas lokal o powierzchni 23 m². Księgozbiór biblioteki liczył wtedy 3480 woluminów.

Biblioteką kierowali:

•    Ludwika Jankowska - 1960-1967

•    Eugenia Szyngwelska - 1968-1970

•    Teresa Szyngwelska - 1970-1974

•    Jadwiga Miszewska - 1974-1995

•    Gabriela Wielewska - 1995 – do chwili obecnej.


Od 2010 roku biblioteka zajmuje pomieszczenie o powierzchni 37 m2 oraz posiada 4 stanowiska komputerowe dla użytkowników z dostępem do Internetu.

------------------------------------------------------------------------------------------

1 Filia biblioteczna w Małych Chełmach, Sprawozdania opisowe za lata 1950-1961.

 

 

...............................................................................................................


Biblioteka Aktualności

REGULAMIN
Filia Biblioteki w Małych Chełmach

 

- REGULAMIN wypożyczania książek Biblioteka - Małe Chełmy

 

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011