LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB


HISTORIA
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

  Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zostało założone w 1948 roku (data pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej) i nosiło nazwę Biblioteka Gromadzka. Mieszkańcem Brus, który przyczynił się do założenia biblioteki był dyrektor Przetwórni „Las” w Brusach, Leon Fajtek.

Zaraz po wojnie zrodziły się pierwsze pomysły związane z  założeniem biblioteki. Projekt otwarcia biblioteki publicznej polegał na nieodpłatnej zbiórce książek pochodzących z przedwojennych kolekcji domowych, książek ocalałych z okresu wojny. W 1945 r. powstał komitet biblioteczny, którego przewodniczącym został Leon Fajtek, zastępcą Bolesław Redlarski, a bibliotekarką Gabriela Świnka. Utworzono bibliotekę pod nazwą Czytelnia Ludowa. Ważnym wydarzeniem dla biblioteki było założenie w Chojnicach Powiatowej Centrali Bibliotecznej w październiku 1946 roku. Centrala początkowo pełniła funkcję biblioteki dla miasta, a w 1947 roku przystąpiła do organizacji bibliotek gminnych. Istniejącą już bibliotekę w Brusach z dniem 1 stycznia 1948 roku przekształcono w Bibliotekę Gminną.
Biblioteka mieściła się w wielu miejscach, m.in. w Domu Społecznym przy ulicy 2 Lutego 4, następnie przy ulicy 2 Lutego 11 w domu należącym do pani Bronisławy Rogali. Następnym lokalem był dom Teodora Willera przy ulicy Pocztowej, później budynek administracyjny Prezydium Gminnej Rady Narodowej na ulicy Dworcowej 11, w którym biblioteka mieściła się do 1961 r. W 1962 roku bibliotekę oczekiwały ponowne przenosiny, tym razem do pomieszczeń domu pani Weroniki Drozd przy ulicy Dworcowej 6. W 1969 r. nastąpiła ostatnia przeprowadzka do pomieszczeń nowo otwartego Wiejskiego Domu Kultury. W 1978 r. po remoncie Gminnego Ośrodka Kultury bibliotece przydzielono trzy pomieszczenia, uruchomiono wówczas oddział dla dzieci oraz wyodrębniono czytelnię i wypożyczalnię dla dorosłych.
W obecnym miejscu biblioteka mieści się od 1969 roku i zajmuje trzy pomieszczenia o powierzchni 112 m2.
Przez wiele lat biblioteka funkcjonowała pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna. Uchwałą Rady Miejskiej w Brusach z dnia 9 marca 2000 roku nadano bibliotece nowy statut i aktualną nazwę Miejska Biblioteka Publiczna.

 

Biblioteką kierowały:

·        Gabriela Świnka                  - 1948 - 1967,

·        Joanna Szypryt                    - 1967 - 1968,

·        Teresa Wojciechowska        - 1968 - 2009,

·        Anna Orlikowska                - 2009 - do chwili obecnej.

 

Od 1 stycznia 2012 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zmieniła nazwę na Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.

 

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011